דברי הסבר - ספר חברא קדישא דק"ק סיגעט.

בבית הקברות הנוכחי משתרע על שטח של כ- 100 דונם, טמונים בו  3877 נפטרים. הקבר העתיק ביותר הוא משנת תק"א והטרי ביותר בשנת תשע"א (שמעון לייטנר היהודי אחרון מילידי העיר). כשליש מהמצבות אינם ועוד מאות שאינם ניתנים לקריאה.

ספרי החברה קדישא המקוריים המתעדים את רישומי הקברים נעלמו בימי השואה יחד עם כל מסמכי הקהילה (ספר הפרוטקולים משנת תרמ"ז ועד תרפ"ב נמצא בספריית ניו יורק והספר המתעד את האסיפות משנת ת"ש ועד המלחמה נמצא בספרייה הלאומית). לאחר שחזרו האודים המוצלים מאש אושוויץ לעיר, שיחזרו מחדש את ספר בית העלמין כאשר הם עוברים ממצבה למצבה על פי סדר השורות ומנציחים את הקברים על פי השם הפרטי והמשפחה הרשומים על הקבר. השיחזור נעשה לאחר שנת תשל"ב (1972) 28  שנה לאחר החורבן. רישומי החברה קדישא, מפת בית הקברות והחלוקה לחלקות נעלמה אף היא דבר שמקשה מאוד לזהות את מיקום הקברים שמצבתם נעלמה או נטשטשה.  בימים אלו נעשה מאמץ לשרטט מחדש את מפת בית הקברות עם מיקומי הקברים.

מאז שיחזור הספר, במרוצת השנים נעלמו מצבות רבות, חלקם שימש כחומרי בנייה וחלקם התמוסס ושבריהם התפזרו, כך שישנם קברים רבים הרשומים בספר אך המצבה אינה במקומה או אינה קיימת כלל.

בעקבות פגעי הזמן מצבות רבות אינם ניתנים יותר לקריאה – באם באתם לקבר יקירכם אנא טלו מטלית ונקו את המצבה מהלכלוך והאבק והפטריות המעורבות עימם, דבר זה יאריך את חיי המצבה בשנים נוספות.

בשלב הראשוני ניתן יהיה לחפש על פי סדר הא-ב, בעתיד נעלה מנוע חיפוש שעל פיו נוכל לחפש על פי מספר פרמטרים כשם משפחה (אם קיים במאגר) שנת פטירה וכד' ועם הקשה על שם קבר תעלה גם תמונת המצבה (באם תהיה במאגר) ופרטי הנפטר.

לעת עתה בידינו מספר מועט של תמונות מצבות, אנו נודה מאוד לכל מי שיעביר אלינו במייל תמונות מצבת קרוביו ופרטי חיים קצרים אודותיו וכן תאריך פטירה יהודי ולועזי.

מאחר וספר חברה קדישא  המקורי לא קיים והרשימה באתר הועתקה מהספר המשוחזר – יתכנו טעויות ואנו מבקשים מכל מי שנתקל בטעות להודיע לנו במייל מיידית למען נוכל לתקן את הנדרש.

עצות לחיפוש:

שמות המשפחה  בספר החברה קדישא נכתב בהגיית לשון הקודש ובצורת הדיבור שהייתה נהוגה בעבר על כן צריך לשים לב בעת החיפוש לאותיות הדקדוק ע' וא' הנהוגות בשפת היידיש, כגון ברייער  במקום ברויאר, שפיטצער במקום שפיצר מאשקאביטש במקום מושקוביץ וכו'

ישנם שמות מסויימים שנכתבו בכתיב מלא או חסר כגון דוב במקום דב, ליב במקום לייב וכד'

משחזרי הספר לא הסמיכו את האות י' לאות ה' מחשש לכתיבת שם השם ועל כן כתבו ארי' במקום אריה אלי' במקום אליהו וכן כתבו את השם יהודא או יודא במקום יהודה ועוד שינוים כפי שנהגו בדורות אבותינו.

ברוב המצבות לא נכתבו שמות המשפחה אלא השם הפרטי ושם האב. לכן כדאי לחפש בשניהם.
במצבות הנשים כתבו  במקרים רבים את שם האב ושם משפחתו בלבד, לעיתים שם המשפחה צמוד לשם האב ואי אפשר לזהות האם שם המשפחה הוא של האב או של הבת.

ישנם שמות שאינם בהכרח שמות משפחה כגון – סג"ל (יש המצרפים זאת לשם הפרטי כתואר ללוי – סגן לכהונה ויש המשתמשים בשם זה לשם משפחה) או הירש  סת"ם, שו"ב, כ"ץ וכד'. מחמת הספק סיווגנו שמות אלו כשם המשפחה.

הספרים המשוחזרים נכתבו בשתי גרסאות, גירסת שמות הא-ב וגירסה על פי מספרים סידוריים על פי סדר החלקות והשורות. מלבד זאת קיים גם ספר חברא קדישא הכתוב ביידיש משנת ת"ש ואילך וכן גם ספר חברא קדישא עתיק בנמצא בספריה הלאומית והכתוב אף הוא בשפת היידיש. לצורך הגשת מוצר מוגמר יש צורך לשלב את כל ארבעת הספרים ביחד - דבר הדורש מאות שעות עבודה ותרגום.  

 

 

 

 

 

לוח לתרגום השנה העברית ללועזית

תק"כ

 1760

ת"ר

 1840

תר"פ

 1920

תק"ל

1770 

תר"י

1850 

תר"צ

1930 

תק"מ

 1780

תר"כ

 1860

ת"ש

 1940

תק"נ

1790 

תר"ל

1870 

תש"י

1950 

תק"ס

 1800

תר"מ

 1880

תש"כ

 1960

תק"ע

1810 

תר"נ

1890 

תש"ל

1970 

תק"פ

 1820

תרס

 1900

תש"מ

 1980

תק"צ

1830 

תר"ע

1910

תש"נ

1990 

 

 לא נמצאו תמונות

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************